14 Δεκεμβρίου 2006

..


I've got my pockets full of money
I'm gonna spend it all tonight
I've got my pockets full of money
I'm gonna spend it all tonight

a whole months salary
gonna set it to flames
on some girl, we just met recently
I barely know her name

chatcha chatcha chatchaaa
chatcha chatcha

oh take me some place decent
where we meet up with your friends
where the people are pleasant
where the music never ends

where the music never ends
chatcha chatcha chatchaa
chatcha chatcha chatcha

I can't say that you are pretty
that would make me a liar
but you turn my my legs to spaghetti
and set my heart on fire
you set my heart on fire
you set my heart on fire
you set my heart on fire (I'll come running with a heart on fire)

I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire

you set my heart on fire
you set my heart on fire
you set my heart on fire
set my heart on fire

you set my heart on fire
you set my heart on fire
you set my heart on fire
set my heart on fire

you set my heart on fire (I'll come running with a heart on fire)
heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire

I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire
I'll come running with a heart on fire

jens lekman, pocketful of money
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου