4 Αυγούστου 2007

malaco music group


"Comprising recording studios, record labels, music publishing companies, direct marketing operations, and distribution services, the Malaco Music Group takes original music from concept to consumer. Malaco has been making and marketing definitive southern soul, blues, and gospel music since 1968. Building on this firm foundation, Malaco's expanded repertoire also includes jazz, urban, Christian, and children's music. Malaco is home to many recording artists and songwriters, a catalog of thousands of original recordings and song copyrights."

επίσης, η malaco music group έχει ωραίο όνομα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου