22 Μαρτίου 2008

my girl

1. my girl. 2. ken lee.
3. ολυμπιακή γη. από ένα γνωστό άγνωστο αναγνώστη από την αρχαία ολυμπία. για τους παρατηρητικούς, μετά την προφανή εδραίωση του seagazing στον ελλαδικό χώρο, σειρά έχει η παγκόσμια καταξίωση!

2 σχόλια: