20 Ιανουαρίου 2009

you own me

I drove up all the way
Put a pencil to a page
And it only took a day

Though you had to move away
You didn't have to stay
With a girl that's half your age

'Cause you own me
Control me
You own me

We just had so much to say
Every word carefully laid
And we didn't learn a thing

So I drove up all the way
And put a pencil to a page
For a girl that's half my age, my age

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου