20 Δεκεμβρίου 2009

#1 [inverted_a]

Δεκαετίας | Burial - Untrue (Hyperdub, 2007)Χρονιάς | Leyland Kirby - Sadly, The Future Is No Longer What It Was (History Always Favours The Winners, 2009)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου