11 Δεκεμβρίου 2009

#10 [inverted_a]

Δεκαετίας | Arcade Fire - Funeral (Merge / Rough Trade, 2004)Χρονιάς | Soulsavers - Broken (V2, 2009)

2 σχόλια: