10 Φεβρουαρίου 2010

Η Google είναι το νέο everything.[have you heard the news?]
[προσεχώς όλα θα μπουν στο GMail:]

Η Google είναι το νέο Facebook.
Η Google είναι το νέο Twitter.
Η Google είναι ο νέος Blogger.
Η Google είναι το νέο YouTube.
Η Google είναι ο νέος Reader. [όλα τα παραπάνω εδώ. ήδη]
Η Google είναι το νέο MSN.
Η Google είναι το νέο Digg.
Η Google είναι ο νέος Browser.
Η Google είναι το νέο Outlook.
Η Google είναι το νέο Office.
Η Google είναι ο νέος Χάρτης.
Η Google είναι ο νέος Μεταφραστής.
Η Google είναι η νέα Εφημερίδα.
...
(to be continued)
...
Η Google είναι το Μέλλον.

Big Brother? Brrr...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου