3 Αυγούστου 2010

Bob Dylan


May you always do for others
And let others do for you
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung

*pic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου