31 Μαρτίου 2007

οριστική αλλαγή


we all bear the scars
yeah, we all feign a laugh
we all cry in the dark
get cut off before we start

and as your first act begins
you realise they're all waiting
for a fall, for a flaw, for the end

and there's a past stained with tears
could you talk to quiet my fears
could you pull me aside
just to acknowledge that i've tried

as your last breath begins
contently take it in
cause we all get it in
the end

and as your last breath begins
you find your demon's your best friend
and we all get it in
the end

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου