8 Δεκεμβρίου 2009

#13 [inverted_a]

Δεκαετίας | Elliott Smith - New Moon (Domino, 2007)
Χρονιάς | Richard Hawley - Truelove's Gutter (Mute, 2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου