7 Δεκεμβρίου 2009

#14 [inverted_a]

Δεκαετίας | Godspeed You! Black Emperor - Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven (Constellation, 2000)
Χρονιάς | 10-20 - 10-20 (Highpoint Lowlife, 2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου