6 Δεκεμβρίου 2009

#15 [inverted_a]

Δεκαετίας | Bob Dylan - "Love and Theft" (Columbia, 2001)
Χρονιάς | Mokira - Persona (Type, 2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου