18 Δεκεμβρίου 2009

#3 [inverted_a]

Δεκαετίας | Tom Waits - Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards (Anti-, 2006)Χρονιάς | David Lynch presents Danger Mouse and Sparklehorse - Dark Night of the Soul (Self-released, 2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου