17 Δεκεμβρίου 2009

#4 [oksikemia]

Δεκαετίας | The Bright Eyes - LIFTED or The Story is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground (Saddle Creek, 2002)


Χρονιάς | The Clonious - Between The Dots (Ubiquity)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου