4 Μαρτίου 2009

Shortnotes of the Week (8/9*)

Gerhard Richter, Dark
(click to enlarge)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου